คราบเหลืองบนเสื้อขาว

คราบสกปรกบนปกเสืื้อ
รอยเปื้อนเครื่องสําอาง
รอยซอสบนเสื้อตัวโปรด
รอยปากกาที่แขนเสื้อ

คราบดินโคลน

คราบอาหาร น้ำแกง ซอส

หยุด

คราบสกปรกที่คุณกังวล

คราบเหลืองบนเสื้อขาว

คราบสกปรกบนปกเสืื้อ
รอยเปื้อนเครื่องสําอาง
รอยซอสบนเสื้อตัวโปรด
รอยปากกาที่แขนเสื้อ
คราบดินโคลน
คราบอาหาร น้ำแกง ซอส

หยุด

คราบสกปรก
ที่คุณกังวล

BEST PRODUCT OF THE YEAR 2019

ผงซักฟอก
ที่ทุกบ้านต้องมี

ผงซักฟอก
ที่ทุกบ้านต้องมี

“ละมุนครบเครื่องเรื่องความสะอาด”